Bureau Blauw-Historisch Onderzoek

Historisch Onderzoek

'Het moet wel kloppen'

Gedegen onderzoek
Bronnenonderzoek vormt de basis, want het verhaal 'moet wel kloppen'. Maili Blauw is gepromoveerd historica en ervaren onderzoekster. Dat bepaalt haar werkwijze. Zij doet gedegen en zorgvuldig onderzoek, want u hebt niets aan vermoedens en vage noties. Maili Blauw is vertrouwd met het historische ambacht van archiefonderzoek, literatuurstudie en interviews.

Werkwijze
Maili Blauw speurt in uw familie- of bedrijfsarchief, in gemeente- en rijksarchieven, bibliotheken, particuliere collecties en op internet. Ook spreekt zij met mensen 'die het nog hebben meegemaakt'. Dit levert schatten aan gegevens op. De volgende stap is het aanbrengen van structuur in de grote bergen informatie en vervolgens een richting kiezen voor het boek. Dat betekent ordenen, schrappen, groeperen en thema's kiezen voor het verhaal. Dan volgt het schrijven en dan pas ontstaat het verhaal. Maili Blauw heeft een toegankelijke stijl, zodat het verhaal ook boeit.

Aantrekkelijk vormgeven
Het oog wil ook wat. Daarom zorgt Maili Blauw voor veel illustraties in haar boeken. Zij doet beeldresearch voor historische foto's of werkt samen met professionele fotografen voor actueel beeldmateriaal. De opmaak van het boek legt zij in handen van een professionele vormgever. Soms wordt voor het productieproces van het boek samengewerkt met een uitgever. Als auteur controleert Maili Blauw de drukproeven van het opgemaakte boek. Daarna wordt het boek gedrukt en gebonden en is het klaar voor de feestelijke aanbieding.